Soba

Javne Nabavke

Broj javne nabavke: 04/2023

Predmet javne nabavke: Profesionalna mašina za pranje posuđa i klima uređaj

Rok za podnošenje: 13.10.2023. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 02.10.2023.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (02.10.2023.god.)

Konkursna dokumentacija (02.10.2023.god.)

– Odluka o dodeli ugovora (20.10.2023.god.)

Broj javne nabavke: 03/2023

Predmet javne nabavke: Teretno vozilo za transport sa ugrađenim rashladnim termo režimom

Rok za podnošenje: 21.08.2023. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 10.08.2023.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (10.08.2023.god.)

Konkursna dokumentacija (10.08.2023.god.)

Odluka o dodeli ugovora (22.08.2023.god.)

Obaveštenje o dodeli ugovora (05.10.2023.god.)

Broj javne nabavke: 02/2023

Predmet javne nabavke: Električna energija

Rok za podnošenje: 24.05.2023. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 12.05.2023.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (12.05.2023.god.)

Konkursna dokumentacija (12.05.2023.god.)

Pitanje i odgovor (17.05.2023.god.)

– Odluka o dodeli ugovora (25.05.2023.god.)

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (22.06.2023.god.)

Broj javne nabavke: 01/2023

Predmet javne nabavke: Namirnice za pripremanje hrane

Rok za podnošenje: 29.3.2023. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 9.3.2023.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (9.3.2023.god.)

Konkursna dokumentacija (9.3.2023.god.)

Pitanje i odgovor (23.3.2023.god.)

Odluka o dodeli ugovora (11.04.2023.)

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (24.05.2023.)

Broj javne nabavke: 0003/2022

Predmet javne nabavke: Parno-konvekcijska peć

Rok za podnošenje: 19.12.2022. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 6.12.2022. godine

Dokumentacija:

Javni poziv (06.12.2022.god.)

Konkursna dokumentacija (06.12.2022.god.)

Odluka o dodeli ugovora (20.12.2022.god.)

Obaveštenje o dodeli ugovora

Broj javne nabavke: 0002/2022

Predmet javne nabavke: Električna energija

Rok za podnošenje: 30.05.2022. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 20.05.2022.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (21.05.2022.god.)

Konkursna dokumentacija (21.05.2022.god.)

Pitanje i odgovor (23.05.2022.god.)

Odluka o dodeli ugovora (31.5.2022.god.)

Obaveštenje o dodeli ugovora

Broj javne nabavke: 0001/2022

Predmet javne nabavke: Namirnice za pripremanje hrane

Rok za podnošenje: 11.04.2022. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 21.03.2022.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (21.03.2022.god.)

Konkursna dokumentacija (21.03.2022.god.)

Pitanje i odgovor (05.04.2022.god.)

Odluka o dodeli ugovora (18.04.2022.)

Obaveštenje o dodeli ugovora (24.05.2022.)

Broj javne nabavke: 02/2021

Predmet javne nabavke: Nabavka električne energije

Rok za podnošenje: 06.05.2021. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 21.04.2021.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (21.04.2021.god.)

Ispravka-obaveštenje o izmenama (22.04.2021.god.)

Konkursna dokumentacija (21.04.2021.god.)

Pitanje i odgovor (28.04.2021.god.)

– Odluka o dodeli ugovora (20.05.2021.god.)

– Obaveštenje o dodeli ugovora (16.07.2021.god.)

Broj javne nabavke: 01/2021

Predmet javne nabavke: Namirnice za pripremanje hrane u periodu 01.05.2021. dо 30.04.2022.godinе.

Rok za podnošenje: 16.03.2021. godine do 12,00 časova.

Datum objavljivanja: 25.02.2021.godine

Dokumentacija:

Javni poziv (25.02.2021.god.)

Konkursna dokumentacija (25.02.2021.god.)

Pitanje i odgovor (04.03.2021.god.)

Odluka o dodeli ugovora (15.04.2021.god.)

– Obaveštenje o dodeli ugovora (20.05.2021.god.)

Broj javne nabavke: 1.1.3/2020

Predmet javne nabavke: Izgradnja vrtića PU „Biseri“, objekat u Stopanji KP 2698, K.O. Stopanja (II faza)

Rok za podnošenje: 31.08.2020. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 31.07.2020.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (31.07.2020.god.)

Konkursna dokumentacija (31.07.2020.god.)

Pitanje i odgovor br.1 (17.08.2020.god.)

Prva izmena konkursne dokumentacije (17.08.2020.god.)

Pitanje i odgovor br.2 (20.08.2020.god.)

Druga izmena konkursne dokumentacije (20.08.2020.god.)

Pitanje i odgovor br.3 (21.08.2020.god.)

Pitanje i odgovor br.4 (24.08.2020.god.)

Odluka o dodeli ugovora (15.09.2020.god.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (09.10.2020.god.)

Broj javne nabavke: 1.1.2/2020

Predmet javne nabavke: Nabavka električne energije

Rok za podnošenje: 24.04.2020. godine do 10,30 časova.

Datum objavljivanja: 13.04.2020.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (13.04.2020.god.)

Konkursna dokumentacija (13.04.2020.god.)

Odluka o dodeli ugovora (28.04.2020.god.)

Broj javne nabavke: 1.1.1/20

Predmet javne nabavke: Kupovina namirnica za ishranu dece u periodu 01.05.2020. dо 30.04.2021.godinе.

Rok za podnošenje: 01.04.2020. godine do 11,30 časova.

Datum objavljivanja: 02.03.2020.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (02.03.2020.god.)

Konkursna dokumentacija (02.03.2020.god.)

Odluka o dodeli ugovora (24.04.2020.god.)

Broj javne nabavke: 08/2019

Predmet javne nabavke: Nabavka sredstava za higijenu i dezinfekciju

Rok za podnošenje: 15.10.2019. godine do 10,00 časova.

Datum objavljivanja: 04.10.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (04.10.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (04.10.2019.god.)

Odluka o dodeli ugovora (25.10.2019.god.)

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1. (27.11.2019.god.)

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2. (27.11.2019.god.)

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3. (27.11.2019.god.)

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.4. (25.11.2019.god.)

Broj javne nabavke: 07/2019

Predmet javne nabavke: Rekonstrukcija na objektu vrtića PU „BISERI“, objekat u Velikoj Drenovi, к.p. 91, К.О. Velika Drenova ( II faza).

Rok za podnošenje: 29.07.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 19.07.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (19.07.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (19.07.2019.god.)

Odluka o dodeli ugovora (31.07.2019.god.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (31.07.2019.god.)

Broj javne nabavke: 06/2019

Predmet javne nabavke: Rekonstrukcija na objektu vrtića PU „BISERI“, objekat u Velikoj Drenovi, к.p. 91, К.О. Velika Drenova ( I faza-krov).

Rok za podnošenje: 03.06.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 24.05.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (24.05.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (24.05.2019.god.)

Odluka o dodeli ugovora (10.06.2019.god.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (17.06.2019.god.)

Broj javne nabavke: 05/2019

Predmet javne nabavke:Nabavka Električne Energije

Rok za podnošenje: 18.04.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 09.04.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (09.04.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (09.04.2019.god.)

Odluka o dodeli ugovora (23.04.2019.god)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (01.06.2019.god)

Broj javne nabavke: 04/2019

Predmet javne nabavke:Izgradnja vrtića PU „Biseri“, objekat u StopanjiKP 2698, K.O. Stopanja

(grubi radovi) ponovljeni postupak

Rok za podnošenje: 06.05.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 25.04.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (25.04.2019.god.)

-Konkursna dokumentacija(25.04.2019.god.)

Odluka о dodeli ugovora (10.05.2019.god)

Broj javne nabavke: 03/2019

Predmet javne nabavke:Izgradnja vrtića PU „Biseri“, objekat u StopanjiKP 2698, K.O. Stopanja (grubi radovi) ponovljeni postupak

Rok za podnošenje: 29.03.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 20.03.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (20.03.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (20.03.2019.god.)

Odluka o obustavi postupka (05.04.2019.god)

Broj javne nabavke: 02/2019

Predmet javne nabavke:Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda za ishranu dece, ORN- 15000000  

Rok za podnošenje: 02.04.2019. godine,do 10.00 časova.

Datum objavljivanja: 04.03.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda(04.03.2019.godine.)

Konkursna dokumentacija (04.03.2019.godine.)

Odluka o dodeli ugovora ( 15.04.2019.godina)

Broj javne nabavke: 01/2019

Predmet javne nabavke:Izgradnja vrtića PU „Biseri“, objekat u StopanjiKP 2698, K.O. Stopanja (grubi radovi) ponovljeni postupak

Rok za podnošenje: 19.02.2019. godine do 11,00 časova.

Datum objavljivanja: 08.02.2019.godine

Dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda (08.02.2019.god.)

Konkursna dokumentacija (08.02.2019.god.)

Odluka o obustavi postupka (28.02.2019.god)

Obaveštenje o obustavi postupka (01.03.2019.god)