U okviru predškolske ustanove „ Biseri“ u Trsteniku se nalaze objekti:

Naziv objekta Broj grupa Površina objekta Površina dvorišta Adresa
„Biseri 1 „ 12 1.033 m² 1.850m² Trstenik
„Biseri 2 „ 12 1.040m² 3.702m² Trstenik
„Biseri 3 „ 8   648m² / Trstenik

        U okviru predškolske ustanove „ Biseri“ nalaze se i drugi (prilagođeni) prostori za rad u:

Rb. br. Naziv  prostora Broj prostorija Broj grupa Površina prostorija Površina dvorišta Adresa
 1. Adaptirani školski prostor 1 1 42m² škol.dvor. Grabovac
 2. Školska učionica 1 1 32m² škol.dvor. Bogdanje
 3. Adaptiran školski stan 1 1+1 62m² 22m² Medveđa
 4. Adaptiran stan 1 1+1 55m² 420m² V.Drenova
 5. Adaptirani školski prostor 1 1 67m² škol.dvor. Milutovac
 6. Školska učionica 1 1 38m² škol.dvor. Poljna
 7. Školska prostorija kancelarij 1 1 15m² škol.dvor. Popina
 8. Školska učionica 1 1 48m² škol.dvor. Pejovac
 9. Školski stan 1 1+1 55m² škol.dvor. D.Ribnik
10. Školski stan 1 1 48m² škol.dvor. Lopaš
11. Školska učionica 1 1 48m² škol.dvor. Jasikovica
12. Školski stan 1 1 50m² škol.dvor. Tobolac
13. Školski stan 1 1 48m² škol.dvor. B.Polje
14. Adap.prost.mesne zajed. 1 1+1 50m² škol.dvor. Stopanja
15. Školska učionica 1 1 25m² škol.dvor. Dubič
16. Školska učionica 1 1 30m² škol.dvor. Ugljarevo
17. Školska učionica 1 1 48m² škol.dvor. Odžaci
18. Adaptirani školski prostor 1 1 52m² škol.dvor. Riđevštica