Soba

Kontakt

Ovde Smo

Pošaljite Poruku

Direktor

(037) 714-930

pubiseridirektor@gmail.com

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Sekretar

(037) 711-134

pubiserits@gmail.com

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Računovodstvo

(037) 712-575

pubiserits@gmail.com, pubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Stručna služba

(037) 712-562

ssluzbapubiserits@gmail.com, ssluzbapubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik