Soba

Kontakt

Ovde Smo

Pošaljite Poruku

Direktor

(037) 714-930

pubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Sekretar

(037) 711-134

pubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Računovodstvo

(037) 712-575

pubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

Stručna služba

(037) 712-562

ssluzbapubiseri@sbb.rs

Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik