Soba

Kontakt

Ovde Smo

Pošaljite Poruku

  Direktor

  (037) 714-930

  biljana.savovic@pubiseri.rs, pubiseridirektor@gmail.com

  Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

  Sekretar

  (037) 711-134

  sekretar@pubiseri.rs

  Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

  Računovodstvo

  (037) 712-575

  racunovodstvo@pubiseri.rs, ivana.raskovic@pubiseri.rs

  Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik

  Stručna služba

  (037) 712-562

  ssluzbapubiserits@gmail.com, ssluzbapubiseri@sbb.rs

  Ulica Radoja Krstića b.b. 37240, Trstenik