istorijat

Istorijat predškolske ustanove „Biseri“

Organizovanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u opštini Trstenik otpočelo je u proleće 1951.godine. Prilikom otvaranja bilo je oko 30-oro dece. U radu je bilo angažovano pet radnika. Vaspitačice su radile sa učiteljskom školom. Vaspitni rad je izvođen prema metodskim uputstvima za rad u predškolskim ustanovama propisanim od strane saveta za prosvetu N.R Srbije.

Godine 1958. stiču se uslovi za otvaranje dva poludnevna dečja vrtića u namenski izgrađenim objektima. Jedan u centru grada sa jednom grupom i jedan u Novom naselju sa dve poludnevne grupe. Dve godine nakon toga 1960. godine kada su školska deca podeljena u dve osnovne škole, oba poludnevna vrtića pripala su školama OŠ „Miodrag Čajetinac Čajka“ i OŠ „Živadin Apostolović“.

Potreba za predškolskim vaspitanjem u našoj opštini sve manje se posmatra sa stanovišta zaposlenih i samohranih roditelja, koji nisu u mogućnosti da svojoj deci pruže odgovarajuću negu, a sve više kao potreba društvenog vaspitanja i obrazovanja sve dece pre polaska u školu. Zbog takvog shvatanja usledio je zahtev za brži razvoj organizovanog predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Na zajedničkoj sednici opštinskog Veća i Veća radnih zajednica 21.12.1964. godine Skupština opštine Trstenik donela je investicioni program za izgradnju vrtića u Trsteniku, a istovremeno je i imenovala Slobodana Dimitrijevića za upravnika te ustanove. Svojim rešenjem broj 06-2605/13 od 19.februara 1966.godine osnovala je ustanovu za vaspitanje i obrazovanje predškolskog uzrasta- Dečji vrtić u Trsteniku. Ova ustanova će 1968. godine na predlog učenika drugog razreda OŠ“ Živadin Apostolović“ poneti ime „Biseri“. Moderni objekat Dečjeg vrtića opremljen savremenim nameštajem i didaktičkim sredstvima za vaspitno-obrazovni rad još 06.decembra 1966.godine po svečanom otvaranju prima 45 polaznika.

Početkom 1971. godine pristupilo se integraciji poludnevnih vrtića pri osnovnim školama sa celodnevnim Dečjim vrtićem „Biseri“ . Od 01.aprila 1971.godine u sastavu Dečjeg vrtića „Biseri“ je prvi poludnevni vrtić u Medveđi, a posle sprovođenja referenduma od 01.januara 1973.godine je otvoren i Dečji vrtić „ Živadin Apostolović“. Vrtić „Miodrag Čajetinac Čajka“ je pristupio celodnevnim Dečjem vrtiću 01.februara 1973.godine.

Tokom 1976.godine SIZ dečje zaštite i Dečji vrtić „Biseri“ izvršili su pripreme za izgradnju trećeg dela vrtića za jasleni uzrast. Sredstva za izgradnju u obliku kredita obezbedila je Republička zajednica dečje zaštite. Radovi su završeni krajem 1977.godine. Time je prostor Dečjeg vrtića proširen za 600m². Organizacijom i sadržajem rada obezbeđena je zdravstvena zaštita, fizičko, umno, moralno i etičko vaspitanje. Organizovani vaspitni rad omogućila je podela dece prema uzrastu u grupe, od 3-4 godine mlađa, od 4-5 godine srednja i 5-7 godina starija.

S obrirom da i pored proširenja kapaciteta ustanove i povećanja obuhvata dece nisu mogli da se reše zahtevi znatnog broja roditelja za prijem dece pa je 1978.godine pokrenuta akcija za izgradnju novog vrtića na lokaciji „Šumska sekcija“ u Trsteniku. Izgradnja je otpočeta 1979.godne, a završena 1980.godine na površini od 96 ari namenski urađenog dvorišnog prostora. Tako je dobijen još jedan celodnevni vrtić kapaciteta 300 dece jaslenog i obdanišnog uzrasta koji je dobio ime „Jožek“. Objekat je počeo sa radom 01.septembra 1981.godine. Radne sobe i sve ostale prateće prostorije u ukupnoj površini od 1.694,3 m² pružile su mogućnost za savremenu organizaciju vaspitno-obrazovnog rada. Iste godine je otvoreno radno mesto stručnog saradnika-pedagoga na koje dolazi da radi Radoslav Anđelković, kao i radno mesto sekretara na koje je primljena Jovanka Dumanović diplomirani pravnik . Izgradnjom tog objekta su samo kraće vreme zadovoljene potrebe za obuhvatom dece predškolskog uzrasta usled čega će opet uslediti nove akcije za širenje kapacoteta. Nakon četri godine 1985.godine izgrađen je novi objekat „Jožek II“ u naselju „Šumska sekcija“, kapaciteta 8 vaspitnih grupa jaslenog uzrasta. Povećanje broja dece je samim tim iziskivalo i povećanje kapaciteta prostora za pripremu obroka, pa je 1986.godine izgrađena nova moderna kuhinja u sastavu Dečjeg vrtća „Jožek“ koja je zadovoljavala sve standarde. Samim tim ukazala se potreba za radnim mestom dijetetičara-nutricioniste i na to mesto je primljena Zagorka Stepanović dijetetičar-nutricionista. Godine 1988. izvršena je adaptacija distributivne kuhinje gde je smeštena stomatološka ambulanta koja radi na prevenciji i lečenju zuba dece do 7 godina. Iste godine otvoreno je zabavište u Grabovcu u adaptiranim prostorijama Zadružnog doma, a 1989.godine zabavište se seli u prostor hola osnovne škole.

U sastavu Dečjeg vrtića funkcionisao je od 01.marta 1981.godine do 2002.godine putujući vrtić „Poletarac“.

Od otvaranja Dečjeg vrtića funkciju direktora vršili su: Slobodan Dimitrijević-učitelj, Zorka Milanović -vaspitač, Tomislav Savić -profesor geografije, Žarko Lukić –nastavnik razredne nastave, Anđelka Babić-nastavnik hemije, Radoslav Anđelković-pedagog, Vesna Veljović-vaspitač, Marina Petrović-vaspitač, Biljana Savović – vaspitač.

Kako su godine prolazile Predškolska ustanova „Biseri“ je tokom svih ovih godina prerasla u jednu ustanovu vrednu pažnje i ponosa građana Trstenika i okoline.

Himna PU ``Biseri``