Image Alt

Dokumenta

 1. Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
 2. Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
 3. Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja
 4. Pravilnik о dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu
 5. Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove
 6. Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi
 7. Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
 8. Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
 9. Pravilnik o blizim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove
 10. Pravilnik o vrsti, nazivu, sadrzaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi
 11. Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 12. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
 13. Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa
 14. Pravilnik za prijem, upis i boravak dece
 15. Pravilnik o zaštiti i bezbednosti dece u PU Biseri
 16. Pravilnik o postupku sprovodjenja popisa imovine i obaveze Predškolske ustanove
 17. Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona
 18. Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa
 19. Pravilnik o solidarnoj pomoći
 20. Pravilnik o naknadi troškova za dolazak i odlazak sa rada
 21. Pravilnik o upotrebi službenog vozila i sopstvenog vozila u službene svrhe