Soba

Biseri

Odrastanje u digitalnom dobu Dr. Ranko Rajović

Jedini posao deteta je igra
Kako da učenje budi igra
Zašto je deci sve teže da uče

 

Dana 11. decembara 2023. godine u 16 časova u sali Doma kulture održano je predavanje na temu “Kako tehnologija utiče na razvoj naše dece”, u okviru predavanja spomenute su bile i teme:

 • Razvoj mozga
 • Greške roditelja koje utiču na razvoj mozga
 • Razvojne smetnje
 • Rana stimulacija
 • Psihologija učenja
 • Razvoj kreativnosti
 • Asocijativno učenje
 • Razvoj matematičko-logičkog razmišljanja
 • Misaone klasifikacije i serijacije
 • Divergentno mišljenje
 • Primena NTC metodologije za rad kod kuće, u vrtiću ili u školi

 

Deca danas imaju sve više problema sa držanjem pažnje i sa koncentracijom, tako da više ne govorimo o izolovanim slučajevima, već o generacijskom problemu.

Nedostatak duboke pažnje sprečava normalno učenje i usvajanje gradiva, a odgovore na to šta možemo uraditi da se to promeni otkriо nam је dr Rajović u svom predavanju.

Dr Rajović је na predavanju objasnio šta se to dogodilo i koji su razlozi zbog kojih deca teško uče i sa učesnicima predavanja podelio puno korisnih primera, praktičnih saveta, inovativnih i proverenih metoda o tome kako pridobiti pažnju deteta, što bolje mu objasniti gradivo i naučiti ga da zavoli knjigu.

 

Predavanje je bilo podeljeno na 3 celine:

 1. Kao što su roditelji svesni, okruženje se brzo menja što dovodi do brojnih posledica u razvoju dece. Isto tako škola sporo reaguje u odnosu na brze promene okruženja. Sve je više dece sa razvojnim smetnjama, a Dr Rajović jasno je ukazao kako problemi nastaju i kako se izboriti.
 2. Dosada je važna za razvoj misaonih procesa, a zajedno sa nelogičnim pričama je i pokretač mašte. Dr Rajović je dao savete na koji način bi trebalo osmisliti aktivnosti i stimulisati decu kroz igru. Okruženje se menja, navike se menjaju, a sve to utiče na sposobnosti i mogućnosti naše dece, pa je potrebno da prilagodimo sadržaj i pristup edukacije kako bi se maksimalno podstakao razvoj deteta i ispoljavanje potencijala.
 3. Učenje napamet predstavlja veliko opterećenje za decu, pa je potrebno učiti na drugi način, o čemu je bilo reči na predavanju.