Soba

Biseri

Nedelja Zdrave Hrane 2020

Zdrava i pravilna, uravnotežena ishrana spada među najvažnije pozitivne činioce zdravlja, zdrave navike u ishrani se stiču još u najranijem detinjstvu. Od vrste hrane kao i obrok koji se pripremaju za decu zavisi kvalitet navika koji će se kod dece razviti. Pored roditelja i porodice najveći uticaj prilikom uspostavljanja pravilne ishrane ima predškolska ustanova. Za našu decu svaki obrok predstavlja novi doživljaj , iskušavanje kao i priliku za razvijanje i jačanje samostalnosti i socijalizaciju.

Cilj i značaj pravilne ishrane ima adekvatnu zamenu za najveći deo porodične ishrane , odnosno određuje i obezbeđuje detetu sve potrebne nutriense za vreme boravka u predškolskoj ustanovi. Shodno tome kao i značajem pravilne i izbalansirane ishrane, kao i svake godine akcenat smo stavili na obeležavanje „Nedelje zdrave hrane“ i obeležili je shodno situaciji uz poštovanje svih naloženih epidemioloških mera. Zato smo ove godine napravili ovakvu izložbu radova dece u saradnji sa roditeljima i vaspitačima.