Soba

Biseri

Dan Tolerancije 16. novembar 2023.

Međunarodni dan tolerancije obeležava se širom planete, podsećajući nas da svi imamo pravo da budemo ono sto jesmo, kao što i drugi ljudi imaju pravo na svoju posebnost .Prihvatanje da nismo svi isti i da lepota jeste upravo u našoj različitosti je nešto čemu težimo u predškolskoj ustanovi „Biseri“. Povodom Međunarodnog dana tolerancije realizovane su radionice gde su deca crtežima i pesmom lakoćom izrazili svoje viđenje tolerancije, a vaspitači su ih podstakli da kroz primere iz svakodnevnog života razmisle o tome šta podrazumeva tolerancija.

* Maskenbal pod nazivom “ i ja sam kao mama i tata“,

* Govorna radionica “ I ja sam bio tolerantan,

*Dan “ Otvorenih vrata “ , gde su roditelji imali mogućnost da prisustvuju radionici “ Na krilima muzike“,

*Poseta Udruženju MNRO,

Poruka

Nađite razumevanja za različitosti,prihvatite ono sto je drugačije,naučite da volite bez predrasuda i budite primer vašoj deci.Uvažavajmo različitosti – od toga rastemo i mi i deca.